MEDICAL SPECIALIST

医学专家

图片名称

杜一峰


职称

主治医师

擅长

擅长脊柱疾病微创治疗,特殊手法治疗腰部疼痛、颈项部疼痛、膝关节疼痛。

职称

主治医师

职称:

擅长脊柱疾病微创治疗,特殊手法治疗腰部疼痛、颈项部疼痛、膝关节疼痛。

详细介绍


杜一峰   主治医师

社会任职: 南阳市中医药学会骨伤专业委员会委员。

专业擅长:

擅长脊柱疾病微创治疗,特殊手法治疗腰部疼痛、颈项部疼痛、膝关节疼痛。

联系电话:19836719936

 

预约挂号

提交留言